Terugblik: Prinsjesdag Belastingmaatregelen voor het mkb in 2023

Gisteren was het Prinsjesdag, de dag waarop de miljoenennota wordt uitgereikt. Zoals elk jaar brengt dit een aantal belastingaanpassingen met zich mee. Vooral voor het mkb kunnen deze wijzigingen aanzienlijke gevolgen hebben. Het is van cruciaal belang dat je deze ontwikkelingen begrijpt en weet hoe ze de activiteiten van je bedrijf kunnen beïnvloeden. In deze blog willen we terugblikken op de maatregelen die vorig jaar op Prinsjesdag werden aangekondigd en die vanaf dit jaar (2023) van kracht zijn.

Afschaffing van de middelingsregeling

De middelingsregeling is een fiscale regeling waarmee inkomensschommelingen over drie aaneengesloten jaren kunnen worden gemiddeld, wat kan leiden tot een teruggave van inkomstenbelasting. Voor mkb-ondernemers en zelfstandigen kan dit voordelig zijn bij wisselende jaarinkomsten. Deze is per 1 januari 2023 afgeschaft. De belangrijkste reden hiervoor is dat er de afgelopen jaren veel te weinig gebruik van is gemaakt. De middelingsregeling was altijd een nuttig instrument om pieken in de te betalen belasting te verminderen. Het laatste tijdvak waarin de middelingsregeling nog van toepassing zal zijn, betreft 2022.

Versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is een belastingvoordeel voor ondernemers om hen aan te moedigen een eigen bedrijf te beginnen. Het betekent een directe verlaging van het belastbaar inkomen voor mkb’s en zelfstandige ondernemers. De zelfstandigenaftrek, die in 2022 nog 6.310 euro bedroeg, zal nu sneller en vollediger worden afgebouwd dan aanvankelijk de bedoeling was. In 2027 wordt het bedrag teruggebracht tot 900 euro. De afbouw zal in de volgende volgorde plaatsvinden: een vermindering van 1.280 euro elk jaar in 2023, 2024 en 2025, en een vermindering van 1.270 euro in 2026. Het goede nieuws is dat de zelfstandigenaftrek voor nieuwe werknemers, de zogenaamde startersaftrek, 2.123 euro blijft.

Jaar Zelfstandigenaftrek Vermindering Startersaftrek
2022 € 6.310 €2.123
2023 € 5.030 € 1.280 €2.123
2024 € 3.750 € 1.280 €2.123
2025 € 2.470 € 1.280 €2.123
2026 € 1.200 € 1.270 €2.123
2027 € 900 €2.123

Beëindiging fiscale facilitering van de oudedagsreserve (FOR)

De Fiscale Oudedagsreserve (FOR) is een programma waarmee ondernemers een deel van hun inkomsten opzij kunnen zetten voor hun pensioen zonder daar belasting over te hoeven betalen. Op deze manier kunnen MKB-ondernemers fiscaal voordelig sparen voor hun pensioen. De FOR mag vanaf 1 januari 2023 niet meer met belastingvoordeel worden opgebouwd. Hierdoor kan deze faciliteit niet langer gebruikt worden om op een fiscaal gunstige manier vermogen op te bouwen voor de oudedagsvoorziening. De FOR die is opgebouwd tot 31 december 2022 kan echter worden afgewikkeld onder de bepalingen die op dat moment van kracht waren.

Verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding

De onbelaste reiskostenvergoeding is een vergoeding die bedrijven aan werknemers kunnen betalen voor zakelijke kilometers die niet belast zijn. De beperkingen voor onbelaste zakelijke kilometers, waaronder woon-werkverkeer, zijn veranderd. Voorheen kon een bedrijf zijn werknemers een onbelaste reiskostenvergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer betalen. Vanaf 1 januari 2023 is deze vergoeding verhoogd naar maximaal € 0,21 per kilometer. Deze verhogingen gelden niet alleen voor werknemers, maar ook voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en zelfstandige inkomstenbelastingplichtigen.

Verhoging van het algemene tarief overdrachtsbelasting

Wanneer onroerend goed wordt overgedragen, wordt er overdrachtsbelasting geheven. Dit kan van invloed zijn op de kosten van de aankoop van bedrijfspanden of ander onroerend goed voor het MKB en zelfstandigen. Het tarief van de algemene overdrachtsbelasting is verhoogd van 8% naar 10,4%. Dit tarief is van toepassing op de aankoop van niet-residentieel en residentieel vastgoed door rechtspersonen en particulieren die niet van plan zijn om langere tijd in het vastgoed te wonen.

Verhoging van de woningwaardegrens bij startersvrijstelling

De startersvrijstelling is een regeling waarbij starters onder bepaalde voorwaarden geen overdrachtsbelasting hoeven te betalen bij de aankoop van hun eerste woning. Voor mkb-ondernemers en zelfstandigen kan dit relevant zijn als zij voor het eerst een woning kopen voor privégebruik. Voor starters die aan bepaalde voorwaarden voldoen, geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting bij de aankoop van een woning. Per 1 januari 2023 is deze grens verhoogd van € 400.000 naar € 440.000.

Financieel en fiscaal advies voor het mkb

Bij XYFS begrijpen we dat de financiële en fiscale wereld complex kan zijn, vooral voor het midden- en kleinbedrijf. Daarom hebben we ons gespecialiseerd in het verlenen van financieel en fiscaal advies specifiek voor het mkb. Ons doel is om je te ondersteunen en te begeleiden bij elke stap, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen voor je onderneming. Heb je nog vragen of opmerkingen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan klaar om je te helpen!

NEEM CONTACT OP