Afdelingen bestaan alleen op papier

Organisaties waar afdelingen volledig onafhankelijk van elkaar opereren bestaan niet.

Afdelingen zijn geen eilandjes

Een verandering bij één discipline heeft vrijwel altijd organisatie breed invloed. Onze adviezen beperken zich dan ook nooit tot één discipline binnen een organisatie, maar beschrijven de impact op het functioneren van de organisatie als geheel.

XY is als groep zo georganiseerd dat bij elke adviesopdracht consultants zijn betrokken uit verschillende vakgebieden. Zo kunnen we een probleem gelijktijdig bekijken vanuit bijvoorbeeld juridisch, commercieel, financieel, bedrijfskundig én wetenschappelijk oogpunt. Een uitdaging die in eerste instantie alleen over bijvoorbeeld marketing lijkt te gaan kan zo in de volle breedte worden bekeken en geanalyseerd. Door het inzetten van één multidisciplinair team is het inschakelen van meerdere specialistische bureaus niet meer nodig.

Manifest voor Verantwoord Digitaal Leiderschap

Zo doen we ons werk… of we doen het niet

Om voorop te kunnen blijven lopen en van blijvende toegevoegde waarde te kunnen zijn voor onze klanten hebben wij een manifest opgesteld. Alle onderdelen van het manifest staan op onze website en zijn terug te vinden in ons werk en onze werkwijze.

Download het volledige Manifest (pdf)