Nieuwe btw-regels voor e-commerce

Er staan nieuwe btw-regels op stapel vanaf 1 juli 2021 als gevolg van een nieuwe EU-btw-richtlijn voor e-commerce. Wat er gaat veranderen vind je in dit artikel.

De Europese richtlijn voor e-commerce zou aanvankelijk vanaf 1 januari 2021 ingaan, maar is door de Europese Commissie uitgesteld naar 1 juli 2021. Met de nieuwe btw-richtlijn wil de Europese Commissie de btw-heffing moderniseren en vereenvoudigen, een gelijk speelveld creëren voor ondernemers binnen en buiten de EU en btw-fraude op pakketten met een kleine waarde tegengaan.

Wijzigingen

Uitvoering van het nieuwe wetsvoorstel heeft direct gevolgen voor de bedrijfsvoering door 3 wijzigingen:

1. Drempelbedragen verdwijnen

Per 1 juli 2021 vervallen de drempelbedragen voor afstandsverkopen per afzonderlijk EU-land. Er komt 1 drempelbedrag van 10.000 euro. Dit drempelbedrag geldt voor alle afstandsverkopen van goederen samen met de verkoop van digitale diensten aan consumenten in de EU. Als je totaalbedrag aan verkopen in afzonderlijke EU-landen jaarlijks onder de 10.000 euro blijft, mag je Nederlandse webshop Nederlandse btw in rekening blijven brengen. Met als randvoorwaarden dat het transport van de zending in Nederland begint en dat je een vestiging in een EU-land hebt.

Vanaf het moment dat je boven het drempelbedrag van 10.000 euro komt, breng je het btw-tarief in rekening van het EU-land waar je klant gevestigd is. Je doet een lokale btw-aangifte in het betreffende land. Of je gebruikt een vereenvoudigde btw-aangifte.

2. Btw-vrijstelling import tot 22 euro vervalt

Bij invoer van goederen in de EU geldt nu een btw-vrijstelling voor invoer-btw op zendingen met een waarde tot en met 22 euro. Deze vrijstelling vervalt. Hiermee creëert de EU een ‘gelijk speelveld’ voor alle verkopers binnen en buiten de EU. Vanaf 1 juli 2021 is bij invoer van goederen in de EU invoer-btw verschuldigd, ongeacht de waarde van de zending. Zendingen met een waarde tot en met 150 euro blijven wel vrijgesteld van invoerrechten.

3. Platformen dragen btw af bij actieve rol

Een ondernemer is verantwoordelijk voor de btw-afdracht over producten die hij via een platform aan consumenten verkoopt. In de nieuwe btw-regels zijn de platformen verantwoordelijk voor deze btw-afdracht als het platform een ‘actieve rol’ speelt. Een actieve rol is meer dan alleen digitaal vraag en aanbod bij elkaar brengen. Bijvoorbeeld bestellingen en betalingen van producten faciliteren. Het platform ondersteunt aankoop en levering van producten aan particuliere klanten en is daardoor btw verschuldigd in het land waar de klant woont. Verder geldt dat:

  • Een leverancier via het platform goederen levert aan consumenten in de EU.
  • De waarde van de goederen maximaal 150 euro is.
  • De goederen worden ingevoerd in de EU.

Is de waarde van de zending boven de 150 euro dan is het platform ook btw verschuldigd wanneer zij de levering aan een consument door een niet in de EU gevestigde ondernemer faciliteert en de goederen van de ene EU-lidstaat naar een consument in een andere lidstaat gaan.

Wanneer je een platform runt waarop je goederen van anderen aanbiedt, onderzoek dan samen met je fiscaal adviseur of je na invoering van de nieuwe regels met een grotere btw-verplichting en aansprakelijkheid te maken krijgt.